O klube

The Friendship Force International. Heslom celosvetového Friendship Force je: “A World of Friends is a World of Peace” čiže “Svet priateľov je svetom mieru”. Ide teda o budovanie celosvetového mieru a dobrej vôle prostredníctvom osobných priateľstiev… Friendship Force bol založený v roku 1977 Waynom Smithom a svoju činnosť začal 1. marca za spoluúčasti prezidenta Jimmyho Cartera a jeho manželky. Títo zakladatelia predpokladali, že priateľstvo medzi ľuďmi rozličných národov, národností a kultúr obohatí nielen ich osobne, ale najmä prispeje k svetovému mieru.

Ústredie Friendship Force International je v Atlante, štát Georgia, USA. Plánuje a administratívne organizuje výmeny klubov po celom svete. Cieľom F. F. je cestovanie na rôzne miesta a formovanie trvalých priateľských zväzkov, hosťovanie zaujímavých ľudí z celého sveta a zúčastňovanie sa na medzinárodných aktivitách. F. F. spája ľudí celého sveta prostredníctvom výmenných pobytov v rodinách, pričom vznikajú trvalé priateľské zväzky a nezabudnuteľné zážitky
Od roku 1977 sa členom F. F. stalo viac ako pol milióna dobrovoľníkov, ktorí sa v rámci F.F.I. nazývajú ambasadormi, čiže vyslancami, z viac ako 60 krajín. Vyslanec sa v hostiteľskej rodine zúčastňuje na rodinnom ako aj klubovom živote. Vyslanec a hostiteľ nemusia hovoriť rovnakým jazykom, ani nemusia pochádzať z rovnakého kultúrneho alebo spoločenského prostredia. Aj napriek tomu si rozumejú, pretože sila priateľstva prekoná všetky rozdiely. Členovia F. F. cestujú ako vyslanci do cudzej krajiny. Miestni hostitelia ich privítajú vo svojich domovoch, zabezpečia im program, v ktorom ich oboznámia so spoločenským životom a miestnou kultúrou. Popri takto nadviazanom priateľstve všetky rozdiely jazykové, rasové, náboženské, ako aj politické sa stávajú bezvýznamnými. Na celom svete jestvuje asi 400 klubov F. F. Ubytovanie v rodinách umožňuje dokonale spoznať spôsob života v danej lokalite.
Náš klub vznikol v januári roku 1990 ako prvý Friendship force club v bývalom Československu. Všetci členovia mali bydlisko v Bratislave alebo v jej blízkom okolí.
Od 1. januára 2006 bol náš klub zaregistrovaný ako občianske združenie. Schádzame sa každý prvý utorok v mesiaci v Dome športu na Junáckej ulici.